Zaznacz stronę

Opanuj sprzedaż XXI wieku

Akademia Sprzedaży Cyfrowej

Soceal selling

Opanuj zasady skutecznej sprzedaży i komunikacji z klientem za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Marketing internetowy

Naucz się planować i prowadzić skuteczne działania marketingowe przez Internet i w mediach społecznościowych. 

transformacja cyfrowa

Dowiedz się jak wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii informatycznych w sprzedaży, obsłudze klineta, logistyce czy HR.

Komunikacja cyfrowa

Opanuj reguły skuecznej i angażującej komunikacji sprzeedażowej i marketingowej. Naucz się zasad Cyfrowej Mowy Ciała. 

Co to jest Akademia Sprzedaży Cyfrowej?

Akademia Sprzedaży Cyfrowej to cykl wyjątkowych warsztatów przygotowanych w jednym celu: zwiększyć konkurencyjność i efektywność małych i średnich firm polskich poprzez radyklane wzmocnienie ich kompetencji cyfrowych. Tematyka warsztatów dobrana jest według katalogu kompetencji cyfrowych PARP.

Uwaga! Wszystkie warsztaty i szkolenia Akademii Sprzedaży Cyfrowej mogą być dofinansowane ze środków publicznych.

Zajmiemy się szczegółami procedury zdobywania dofinansowań, analizą regulaminów, przygotowaniem wniosków, sporządzeniem stosownej dokumentacji i rozliczeniem projektu z operatorem. 

Na dofinansowaniach najbardziej skorzystać mogą małe i średnie przedsiębiorstwa, zarówno właściciele, jak i pracownicy.

Sprawdź, czy spełniasz kryteria dofinansowania – wypełnij Formularz dofinansowania:

Dla kogo stworzyliśmy Akademię Sprzedaży Cyfrowej?

Dla menedżerów i pracowników działów innych niż IT, którzy chcą nauczyć się identyfikować szanse jakie niosą ze sobą technologie informatyczne.

Nasze warsztaty nie wymagają znajomości zagadnień z obszaru IT. Niezbędne pojęcia i technologie omawiamy tak, że zrozumie je osoba bez przygotowania technicznego.

W szczególności nasze warsztaty polecamy menedżerom i pracownikom obszarów takich jak:

N

Sprzedaż

N

Marketing

N

Logistyka

N

HR

N

Obsługa klineta

Jakie korzyści odniesiesz uczestnicząc w szkoleniach Akademii?

Warsztaty obejmują takie tematy jak E-commerce, social selling, transformacja cyfrowa procesów sprzedaży i marketingu, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, optymalizacja procesów sprzedaży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, content marketing i wiele innych.

Uczestnicy warsztatów w ramach Akademii Sprzedaży Cyfrowej opanują najważniejsze umiejętności w zakresie prowadzenia sprzedaży przez Internet oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (e-commerce, CRM, SFA, platformy B2B, narzędzia Marketing Automation itp.). Nauczą się również planować i wdrażać procesy transformacji cyfrowej w swoich firmach.

Jak działa Akademia Sprzedaży Cyfrowej?

Możesz zamówić cały cykl warsztatów lub tylko wybrane warsztat. W zależności od tematyki warsztaty trwają od 2, 3 lub 4 dni (dla komfortu Uczestników w rozbiciu na dwie sesje po 2 dni).

Każdy projekt szkoleniowy, bez względy na zakres, poprzedzony jest dwuetapowym pogłębionym badaniem potrzeb. Dzięki temu każdy warsztat jest idealnie dopasowany do Twojej branży, etapu rozwoju firmy, poziomu technicznego zespołu itp.

Po zakończeniu warsztatów trener wchodzi w rolę konsultanta i pomaga wdrażać w życie nabytą wiedzę i umiejętności.

Wszystkie warsztaty w ramach Akademii Sprzedaży Cyfrowej są przygotowane i prowadzone przez praktyków: specjalistów i menedżerów z doświadczeniem w prowadzeniu i rozwijaniu sprzedaży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Zobacz wybrane szkolenia z Akademii Sprzedaży Cyfrowej

Marketing i sprzedaż w gospodarce cyfrowej

W trakcie dwu lub trzydniowych warsztatów opanujesz zasady projektowania, wdrażania i optymalizacji procesów i zasad sprzedaży z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Poznasz i nauczysz się stosować w praktyce najważniejsze koncepcje nowoczesnego marketingu cyfrowego (np. customer journey, buyer persona, real time marketing, mobile marketing, programmatic/RTB)

Zrozumiesz i będziesz umieć zastosować kluczowe funkcjonalności systemów informatycznych w służbie sprzedaży i marketingu, takich jak e-commerce, CRM, SFA, platformy B2B, narzędzia Marketing Automation

Na szkoleniu najbardziej skorzystają:

N

Pracownicy i menedżerowie firm, gdzie głównym kanałem sprzedaży jest Internet

N

Początkujący i średniozaawansowani pracownicy digital marketingu

N

Management i pracownicy firm chcących uruchomić lub rozwinąć cyfrowe kanały sprzedaży

Jeden z naszych bestellerów!

Zarządzanie projektem w małej i średniej firmie

W trakcie tego unikalnego warsztatu poznasz i nauczysz się stosować dwie najważniejsze metodyki zarządzania projektami: tradycyjna metodykę kaskadowa, opartą na standardzie Project Management Institute (PMI) oraz metodykę zwinną (Agile) w wersji SCRUM.

Materiał został przygotowany w sposób maksymalnie praktyczny, z myślą o zastosowaniu w realnych sytuacjach biznesowych a nie o przygotowaniu uczestników do mechanicznego zdania egzaminu.

W trakcie szkolenia poznasz cechy charakterystyczne projektu i na czym polega podejście projektowe w obu metodykach.

Dowiesz się też jakie są role w projekcie oraz co robić – a czego nie robić – w poszczególnych fazach projektu.  

Poznasz i przećwiczysz praktyczne użycie wielu technik stosowanych w zarządzaniu projektem, w tym między innymi: tworzenie harmonogramu projektu czy opracowanie schematu WBS dla projektu.

Poznasz również metody szacowania i ograniczanie ryzyka oraz zasady zarządzania i współpracy z interesariuszami.

Na szkoleniu najbardziej skorzystają:

N

Managerowie i specjaliści różnych działów wykorzystujący w swojej pracy podejście projektowe do rozwiązywania problemów oraz przeprowadzania korzystnych zmian w firmie.

N

Początkujący i średniozaawansowani project menedżerowie, którzy chcieliby w krótkim czasie opanować najważniejsze zasady, techniki i narzędzia zarządzania projektem według najbardziej użytecznych metodyk z dwu grup: kaskadowej i zwinnej.

Sprzedaż w cyfrowym świecie: procesy, techniki i narzędzia

W trakcie praktycznych warsztatów opanujesz trzy najważniejsze umiejętności dotyczące sprzedaży w cyfrowym świecie:

1) Projektowanie i realizacja procesów sprzedaży i marketingu za pośrednictwem e-commerce, również w sektorze B2B.

2) Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w sprzedaży, zarządzania sprzedażą oraz zarządzania łańcuchem dostaw.

3) Sprzedaży za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Z warsztatów wyjdziesz z gotowymi do zastosowania narzędziami, takimi jak modele procesów sprzedaży i obsługi klineta w wykorzystaniem narzędzi cyfrowych wzory komunikatów, gotowe do wdrożenia strategie (np. strategia social sellingu, strategia content marekting).

Poznasz również metody i narzędzia organizacji pracy zespołu sprzedażowego z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi informatycznych.

N

Specjaliści i managerowie odpowiedzialni za pozyskiwanie klin klientów metodami inbound marketing i content marketing

N

Pracownicy i menedżerowie firm, gdzie głównym kanałem sprzedaży jest Internet

N

Menedżerowie działów sprzedaży każdego szczebla

Kolejny z naszych bestellerów!

Transformacja cyfrowa organizacji dla nie-informatyków

Głównym celem tego unikalnego szkolenia jest pomoc liderom innych niż IT komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa w zdefiniowaniu szans, jakie niosą ze sobą technologie informatyczne.

W trakcie szkolenia opanujesz zasady analizy aktualnej sytuacji firmy i jej otoczenia oraz stworzenie na tej podstawie adekwatnej do potrzeb i zasobów strategii transformacji cyfrowej wraz z mapą drogową jej wdrożenia oraz kluczowymi miernikami sukcesu.

Dowiesz się, jak dobrać odpowiednie narzędzia cyfrowe w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. 

Nauczysz się również metodyk wdrażania w życie strategii i narzędzi informatycznych. 

Na udziale w tych warsztatach najbardziej skorzystają:

N

Menedżerowie działów sprzedaży, logistyki, marketingu i HR, którzy chcą nauczyć się identyfikować szanse, jakie wiążą się z transformacją cyfrową

N

Kadra zarządzająca i management firm odpowiedzialni za transformację cyfrową i dostostosowane firmy do najnowszych standardów technologicznych

Content marketing – jak pozyskiwać klientów dzięki angażującym treściom

To jedno z nielicznych na rynku szkoleń uczących zasad twórczego i skutecznego marketingu treści (content marketingu) – od podstaw aż do poziomu samodzielnego specjalisty. 

W trakcie szkolenia poznasz zasady tworzenia strategii content-marketingowej dostosowanej do potrzeb firmy i jej klientów. 

Poznasz zasady pisania interesujących i angażujących tekstów. Dowiesz się, jak wykorzystać takie techniki jak Storytelling, luka informacyjna czy dysonans poznawczy i potrzeba domknięcia. 

Opakujesz też praktyczne zastosowania najnowszych koncepcji ekonomii behawioralnej, psychologii społecznej, kognitywistyki i neuronauk do tworzenia treści, które sprzedają. 

Centent marketing nie jest tylko dla marketingowców, dlatego dowiesz się, w jaki sposób angażować w tworzenie contetu handlowców i innych pracowników mających codzienny kontakt z klientami.

Na szkoleniu najbardziej skorzystają:

N

Specjaliści i managerowie odpowiedzialni za pozyskiwanie klientów metodami inbound marketing i content marketing

N

Pracownicy i menedżerowie firm, gdzie głównym kanałem sprzedaży jest Internet

N

Początkujący i średniozaawansowani pracownicy digital marketingu

Jedyne na rynku szkolenie obejmujące wszystkie obszary transkrypcji cyfrowej organizacji

Przedsiębiorczość technologiczna – jak zarządzać firmą w erze gospodarki cyfrowej

Warsztat ten przygotuje Ciebie i Twój zespół do samodzielnej identyfikacji potencjalnych korzyści z wykorzystywania nowych technologii cyfrowych w różnych obszarach działalności firmy. 

Zrozumiesz i będziesz umieć twórczo wykorzystać technologiczne trendy rynkowe związane z transformacją cyfrową biznesu. 

W trakcie szkolenia nauczysz się identyfikować potencjał wykorzystania w Twojej firmie takich technologii jak: Internet rzeczy, Big Data, sztuczna inteligencja (AI), rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna, systemy cyberfizyczne, usługi chmury obliczeniowej, inteligentna automatyzacja i robotyzacja procesów, technologie mobilne i bezprzewodowe. 

Nauczysz się również zasady identyfikować potencjalne korzyści jakie można uzyskać z wdrożeń cyfrowych technologii w przedsiębiorstwie na różnych etapach łańcucha wartości.

N

Menedżerowie działów finansów i księgowości, sprzedaży, logistyki, marketingu i HR, którzy chcą nauczyć się identyfikować szanse, jakie wiążą się z transformacją cyfrową

N

Kadra zarządzająca i management firm odpowiedzialni za transformację cyfrową i dostostosowane firmy do najnowszych standardów technologicznych

Cyfrowa Mowa Ciała

To jedno z naszych najnowszych szkoleń, ale już zdobyło sobie zagorzałych fanów.

Nic dziwnego: w ciągu ostatnich lat komunikacja za pośrednictwem narzędzi i kanałów elektronicznych nabrała szczególnego znaczenia.

Szkolenie to sprawi, że usystematyzujesz i uzupełnisz swoją wiedzę i umiejętności odnośnie zasad, reguł i narzędzi efektywnej komunikacji w cyfrowym świecie.

W trakcie szkolenia dowiesz się, jak odwzorować elementy komunikacji niewerbalnej, które giną lub są znacznie przytępione w komunikacji elektronicznej.

Poznasz też i przećwiczysz najważniejsze elementy cyfrowej mowy ciała i nauczysz się, jak kształtować swój wizerunek cyfrowy i budować swoją markę w Internecie. 

N

Wszyscy, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności komunikacyjne i perswazyjne w cyfrowym świecie.

N

W szczególności polecane jest tym zespołom, które zarówno między sobą jak i w komunikacji z klientami używają głównie kanałów elektronicznych.

Logo funduszy europejskich i dofinansowania ze środków europejskich

Zarówno pojedyncze warsztaty jak i cały cykl warsztatów w ramach Akademia Sprzedaży Cyfrowej może być dofinansowany ze środków publicznych. Na dofinansowaniach mogą skorzystać najbardziej mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zarówno ich właściciele, jak i pracownicy. 

O nas:

Portal www.SzkolniaSprzedaz.pl należy do firmy informatyczno-doradczej Syntactive Wojciech Woźniak z siedzibą w Lublinie.

NIP 7122321716

Contact

kontakt@szkoleniasprzedaz.pl 

(+48) 502-541-417

Biuro Handlowe:
Budynek Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 lok. BS030, 20-262 Lublin