Zaznacz stronę

Szkolenie dla handlowców i menedżerów

Efektywna sprzedaż w cyfrowym świecie  

Techniki, procesy i narzędzia pozyskiwania klientów, budowania relacji i sprzedaży z wykorzystaniem Internetu i nowoczesnych technologii

W skrócie o szkoleniu:

W dzisiejszych czasach wykorzystujemy narzędzia informatyczne  i media społeczenościowe do pozyskiwania klientów, rozwijania relacji, sprzedaży, komunikacji marketingowej czy rozwiązywania problemów.

Szkolenie przygotuje Cię do projektowania, wdrażania i pracy według procesów i zasad wykorzystujących media społecznościowe i nowoczesne, ogólnodostępne narzędzia cyfrowe.

Czego się nauczysz:

W trakcie szkolenia poznasz najważniejsze pojęcia, strategie, procesy i narzędzia sprzedaży w cyfrowym świecie.

Nauczysz się jak nawiązywać i rozwijać relacje handlowe za pośrednictwem kanałów i narzędzi informatycznych. Nauczysz się wykorzystywać możliwości profesjonalnych mediów społecznościowych i technologii internetowych.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Handlowcy, menadżerowie i dyrektorzy odpowiedzialni za rozwój sprzedaży, obsługę klineta i rozwój relacji z klientem z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
 • Menadżerowie odpowiadający za sprzedaż i marketing cyfrowy.
 • Początkujący specjaliści digital marketingu. 
 • Właściciele firm chcący wzmocnić swoje kompetencje w zakresie sprzedaży w cyfrowym świecie. 

Moduły szkolenia*

L

Podstawowe pojęcia, trendy i narzędzia sprzedaży w cyfrowym świecie

 • Zmiany w świecie sprzedaży spowodowane przez nowoczesne technologie.
 • Przenikanie się marketingu i sprzedaży.
 • Strategia komunikacji z klientem w cyfrowym świecie: omnichannel vs multichannel; koordynacja kanałów online i offline.
L

Pozyskiwanie klientów (prospecting) w cyfrowym świecie

 • Persony klientów.
 • Mapowanie podróży klineta (customer journey).
 • Lejki sprzedażowe i marketingowe – jak je zaprojektować i wykorzystać. 
 • Ograniczenia tradycyjnych metod pozyskiwania klientów.
 • Strategia content marketing i jej wykorzystanie w celu przyciągnięcia klientów.
 • Analiza i monitoring potrzeb klientów.
L

Social selling

 • Cechy charakterystyczne sprzedaży za pośrednictwem mediów społecznościowych – warsztat LinkedIn od 0 do poziomu professional.
 • Najważniejsze zasady budowania sieci kontaktów (networking) w cyfrowym świecie.
 • Cyfrowa mowa ciała (Digital Body Language).
 • Wskaźniki (KPI) charakterystyczne dla sprzedaży w mediach społecznościowych.
 • Firma w mediach społecznościowych: strategie, organizacja, zasady.
L

Procesy sprzedażowe i marketingowe w cyfrowym świecie

 • Zasady tworzenia procesów sprzedażowych w cyfrowym świecie – podobieństwa i różnice między światem online i offline. 
 • Projektowanie procesów komunikacji z klientem i automatyzacja komunikacji.
  Podstawy projektowania procesów na styku platforma/klient zgodnie z zasadami UX.
 • Mierniki charakterystyczne dla sprzedaży cyfrowej (KPI) i ocena efektów działań e-commerce.
 • Strategia CRM i system klasy CRM – narzędzie służące do zarządzania relacjami z klientem.

 

L

Inteligentny łańcuch wartości – procesy, narzędzia i miary.

 • Cechy charakterystyczne inteligentnego łańcucha wartości.
 • Trzy główne miary oceny jakości łańcucha dostaw: efektywność, wydajność i elastyczność.
 • Główne procesy zarządzania łańcuchem dostaw.
 • Najważniejsze technologie cyfrowe stosowane w zarządzaniu łańcuchem dostaw i ich główne funkcjonalności na przykładzie systemów TMS i WMS.
L

Perspektywa na przyszłość – na jakie technologie postawić?

 • Najnowsze trendy w sprzedaży i ich oprzyrządowanie w narzędzia cyfrowe: Customer Advocacy, sales enablement.
 • Potencjał sprzedażowy najnowocześniejszych technologii: sztuczna inteligencja, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, przetwarzanie brzegowe (edge computing).
 • Kryteria wyboru odpowiedniej technologii z punktu widzenia specyfiki rynku i przyjętego przez firmę modelu biznesowego.
 • Innowacyjna firma: procesy, źródła innowacyjności, kształtowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej kreatywności i innowacyjności.

* Program ma charakter ramowy i stworzony został w oparciu o zestaw uniwersalnych kompetencji. Szczegółowy program szkolenia przygotowywany jest dla każdego Klineta osobno na podstawie trzyetapowego procesu analizy potrzeb. Gwarantujemy perfekcyjne dopasowanie programu do specyficznych potrzeb Twojej firmy. 

Zapytaj o możliwość dofinansowania szkolenia ze środków publicznych i UE:

 • Na dofinansowaniach najbardziej skorzystać mogą małe i średnie przedsiębiorstwa, zarówno właściciele, jak i pracownicy.

 • W zależności od programu dofinansowań do szkoleń, mogą to być pracownicy zatrudnieni na etacie, a w przypadku wybranych programów również pracownicy zatrudnieni na umowy zlecenie i o dzieło.

 • Sprawdź, czy spełniasz kryteria dofinansowania – wypełnij Formularz dofinansowania:

Na szkoleniu najbardziej skprzystają właściciele, menedżerowi i pracownicy firm, które:

Strategicznie stawiają na cyfrowe kanały sprzedaży

Chcą w związku z tym zbudować, wzmocnić lub unowocześnić strategię sprzedaży w cyfrowym świecie, w tym w mediach społecznościowych.

Dostrzegają potencjał narzędzi cyfrowych

Dlatego zamierzają poprawić jakość zarządzania przedsiębiorstwem poprzez oprzyrządowanie w nowoczesne technologie najważniejszych procesów sprzedażowych i marketingowych.

Chcą nadążyć za rynkiem a nawet być o krok przed nim

Dostrzegają szanse rynkowe, które w chwili obecnej nie są wykorzystane z uwagi na deficyty w obszarze technologii informatycznych dla sprzedaży i logistyki.

Widzą zmiany w zrachowaniach i oczekiwaniach klientów

Zamierzają w związku z tym dostosować swoją komunikację z klientami oraz procesy na styku klient-firma do oczekiwań coraz młodszych pokoleń klientów.

Osoby zainteresowane tym szkoleniem oglądały również:

L

WSPÓŁPRACA Z SIECIĄ I ZARZĄDZANIE KLIENTEM KLUCZOWYM – SZKOLENIE KUPIECKIE DLA HANDLOWCÓW

 • To bardzo nietypowe szkolenie, ponieważ – choć przygotowane dla sprzedawców – prezentuje materiał z punktu widzenia pracownika działu zakupów, który jest autorem programu.
 • Spojrzysz na siebie oczyma “zakupowca”, dzięki czemu będziesz skuteczniejszy w realizowaniu własnych celów sprzedażowych.
L

NEGOCJACJE HANDLOWE W PRAKTYCE – fazy, taktyki, techniki i narzędzia

 • Program szkolenia to udane połączenie praktycznych doświadczeń dotyczących negocjacji handlowych w różnych branżach i na różnych poziomach oraz najnowszych koncepcji z obszaru nauk behawioralnych i neuronauki.
L

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM

 • Zarządzanie zespołem handlowym nigdy nie było łatwe. Handlowcy to osoby przebojowe, asertywne, samodzielne i nie akceptujące łatwo swojego lidera. Szkolenie to ma ułatwić zarządzanie handlowcami.
 • Zaprojektowane zostało dla zarządów, dyrektorów i kierowników odpowiedzialnych za zarządzanie rozproszonymi zespołami handlowymi, stacjonarnymi i mobilnymi, oraz pracownikami biurami obsługi klienta w MŚP.
L

EFEKTYWNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

 • Szkolenie to przygotowuje uczestników do pracy na stanowisku przedstawiciela lub doradcy handlowego. W jego trakcie poznasz uniwersalny proces sprzedażowy.
 • Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli i doradców handlowych oraz key account managerów sektora B2B bez względu na branżę.
L

BUDOWANIE I ROZWIJANIE RELACJI Z KLIENTEM – KURS ZAWANSOWANY

 • Szkolenie to wprowadzi Cię w świat zaawansowanych technik budowania relacji z klientem.
 • W jego trakcie poznasz temat rozwijania relacji z trzech perspektyw: od strony psychologicznej, procesowej oraz narzędziowej.
L

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE – jak zapanować nad terminami, priorytetami i strumieniem zadań

 • Jednego możesz być pewien/pewna: masz tylko tyle czasu, ile masz. Doba ma tylko 24 godziny. Nie masz na to żadnego wpływu. To, na co masz wpływ to sposób, w jaki zorganizujesz te 24 godziny.
 • Szkolenie to ma na celu wyposażyć Cię w najważniejsze metody, techniki i triki dotyczące zarządzania czasem, priorytetami i zadaniami.

Skontaktuj się z nami

Zapytaj o ofertę

Adres

Biuro Handlowe Syntactive:
Budynek Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 lok. BS030, 20-262 Lublin

Telefon

(+48) 502-54-14-17

Email

kontakt@szkoleniasprzedaz.pl