Zaznacz stronę

Szkolenie dla menedżerów każdej branży

Nowoczesne przywództwo  

Praktyczny niezbędnik lidera efektywnego zespołu

W skrócie o szkoleniu:

 • To jeden z bestsellerów na naszym portalu.
 • Uczestnicy tego szkolenia szczególnie docenili je za kompleksowe a jednocześnie zwięzłe i przystępne potraktowanie tematu komunikacji na linii lider-zespół.
 • To swoiste kompendium wiedzy i umiejętności kompetencyjnych lidera.
 • W trakcie szkolenia poznasz kluczowe zasady budowania autorytety lidera oraz dowiesz się, czego absolutnie nie robić, by tego autorytetu nie stracić.

Czego się nauczysz:

 • W trakcie szkolenia opanujesz kluczowe umiejętności lidera takie jak: prezentowanie osobistej wizji i wartości, stawianie celów i ich egzekucja, udzielanie wartościowej informacji zwrotnej, udzielanie klarownych instrukcji, delegowanie zadań i odpowiedzialności oraz korygowanie niewłaściwych zachowań członków zespołu.
 • Dowiesz się, czym charakteryzuje się dynamika zespołowa i jaki są fazy rozwoju zespołu oraz co decyduje o tym, że jedne zespoły są efektywne a drugie rzadko osiągają swoje cele.
 • Dowiesz się też, jak budować i wzmacniać swój autorytet.

Dla kogo jest to szkolenie:

   • Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników, dyrektorów każdego szczebla i członków zarządów, którzy chcieliby w relatywnie krótkim czasie znacząco poprawić swoje umiejętności przywódcze i kompetencje komunikacyjne.
   • Na szkoleniu skorzystają wszyscy ci, którzy chcą poprawić jakość zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wdrożenie procesów i zasad efektywnej komunikacji oraz wzmocnić swój autorytet lidera.

Moduły szkolenia*

L

AUTORYTET I ROLA LIDERA W ORGANIZACJI

 • Rola i zakres obowiązków formalnych i nieformalnych lidera zespołu.
 • Jak budować autorytet lidera – co robić, a czego NIE robić, aby Twój autorytet wzmacniał się w trakcie intencji z członkami zespołu.
 • Różne style przywództwa – poznaj swój styl (kwestionariusz).
 • Kluczowe umiejętności komunikacyjne lidera.
 • 5 cech efektywnych zespołów.
L

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W WYKONANIU NOWOWCZESNEGO LIDERA

 • “Wizja, misja i halucynacja”, czyli jak planować i komunikować rzeczywistość, nie fantazję.
  • Co mierzyć, a czego… nie mierzyć zarządzając zespołem – jak dobrać i komunikować odpowiednie wskaźniki sukcesu (KPI – key performance indicators) ze względu na specyfikę zespołu?
  • Algorytm instruowania: definiowanie i komunikowanie oczekiwań.
  • Rozmowa kontrolna jako narzędzie egzekucji oczekiwań.
L

LIDER COACHEM – ROZWÓJ ZESPOŁU

 • Planowanie, śledzenie postępów i dokumentowanie procesu rozwojowego pracownika.
 • Coaching rozwojowy pracownika według modelu coachingu epizodycznego.
 • Trening umiejętności on-the-job według modelu EDAC.
 • Delegowanie zadań i uprawnień jako metoda usamodzielniania pracowników.
L

„FEEDBACK IS A GIFT”

 • Kardynalne zasady udzielania wartościowej informacji zwrotnej, zarówno negatywnej, jak i pozytywnej
 • O czym należy pamiętać udzielając informacji zwrotnej młodszym pokoleniom pracowników? –
 • Najpopularniejsze modele udzielania informacji zwrotnej: FUKO i FUO+2K
 • Proces korygowania, czyli interweniowanie w sytuacjach braku realizacji celu lub popełnionego przez pracownika błędu.
L

SPRAW BY IM SIĘ CHCIAŁO CHCIEĆ – MOTYWOWANIE ZESPOŁU

 • Dwa podejścia do motywowania: teoria X i teoria Y Douglasa McGregora.
 • Kiedy, za co i jak chwalić i ganić?
 • Jak egzekwować ustalenia i wywierać zdrową presję na pracownika?
 • Najlepsze systemy motywacyjne dla zespołu.
L

RETROSPEKTYWA SZKOLENIA

 • Quiz powtórkowy w formule teleturnieju
 • Najważniejsze rzeczy do zapamiętania.
 • Następne kroki – jak wdrażać w życie to, czego nauczyliśmy się na szkoleniu.

* Program ma charakter ramowy i stworzony został w oparciu o zestaw uniwersalnych kompetencji. Szczegółowy program szkolenia przygotowywany jest dla każdego Klineta osobno na podstawie trzyetapowego procesu analizy potrzeb. Gwarantujemy perfekcyjne dopasowanie programu do specyficznych potrzeb Twojej firmy. 

Szkolenie prowadzi:

Wojciech Woźniak trener i konsultant portalu www.szkoleniasprzedaz.pl zdjęcie portretowe

Wojciech Woźniak

Ponad 20-letnie praktyczne doświadczenie w biznesie na stanowiskach top-menedżerskich w branży informatycznej, edukacyjnej, FMCG i farmaceutycznej.

Przeprowadził ponad 1200 dni szkoleniowych w formule tradycyjnych szkoleń i warsztatów w salce, szkoleń w terenie z handlowcami i managerami oraz szkoleń i warsztatów online.

Pracował m.in. z: RMF Group ∙ Sandoz Novartis Group ∙ Selgros ∙ DMG Mori ∙ Bridgestone ∙ Dajano ∙ Drosed ∙ Hydrex Diagnosis ∙ IPME ∙ Seris Konsalnet ∙ Lexmark ∙ MSWiA ∙ Narodowy Instytut Wolności ∙ Domotel ∙ Petmex ∙ Qubiqua ∙ Shop-Dent ∙ Vigran ∙ Orbico Group ∙ Oring∙ Polska Grupa Farmaceutyczna ∙ Wropak ∙ Tok-Frez ∙ TJX Europe.

Na szkoleniu najbardziej skorzystają adepci zawodu, handlowcy i menedżerowie sprzedaży którzy:

Potrzebują treściwej „piguły” wiedzy i umiejętności przywódczych

Chcą w związku z tym szybko i skutecznie nauczyć się najważniejszych metod komunikacji z zespołem, stawiania i egzekucji celów, korygowania negatywnych zachowań itp.

Chcą odświeżyć wiedzę i umiejętności

Szkolenie stanowi świetne uzupełnienie wiedzy i umiejętności dla doświadczonych menedżerów. Dostostosowane jest do aktualnej sytuacji (nowe pokolenia na rynku pracy, cyfryzacja firm itp.), dlatego świetnie nadaję się do tego zadania.

Rozpoczynają swoją przygodę z zarządzaniem ludźmi

Jeśli znajdujesz się na początku swojej kariery lidera, to szkolenie będzie dla Ciebie świetnym wprowadzeniem w tajniki zarządzania zespołami. 

Są ciekawi świata i dążą do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności

Szkolenia świetnie nadaję się do tego celu, ponieważ zawiera nie tylko sprawdzone narzędzia i techniki, ale również najnowocześniejsze metody sprawowania przywództwa w organizacjach komercyjnych i NGOs.  

Osoby zainteresowane tym szkoleniem oglądały również:

L

KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH ZDALNYCH I HYBRYDOWYCH

 • W trakcie szkolenia dowiesz się, na czym polega specyfika pracy zdalnej i hybrydowej i nauczysz się do maksimum wykorzystywać pozytywne aspekty tego typu pracy.
 • Na szkoleniu skorzystają zarówno menedżerowie jak i członkowie zespołów zdalnych.
L

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM

 • Zarządzanie zespołem handlowym nigdy nie było łatwe. Handlowcy to osoby przebojowe, asertywne, samodzielne i nie akceptujące łatwo swojego lidera.
 • Szkolenie to ma ułatwić zarządzanie handlowcami.
 • Zaprojektowane zostało dla zarządów, dyrektorów i kierowników odpowiedzialnych za zarządzanie rozproszonymi zespołami handlowymi, stacjonarnymi i mobilnymi, oraz pracownikami biurami obsługi klienta w MŚP.
L

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI

 • Zarządzanie zmianą jest umiejętnością uniwersalną, niezbędną zarówno w zarządzaniu zorientowanym projektowo jak i w codziennej pracy operacyjnej menedżerów każdego szczebla i każdej branży.
 • Szkolenie to przygotuje Cię do samodzielnego zarządzania procesami zmian w przedsiębiorstwie.
L

CYFROWA MOWA CIAŁA (DIGITAL BODY LANGUAGE)

 • To jedno z naszych najnowszych szkoleń, ale już zdobyło sobie zagorzałych fanów. Nic dziwnego: w ciągu ostatnich lat komunikacja za pośrednictwem narzędzi i kanałów elektronicznych nabrała szczególnego znaczenia.

 • W trakcie szkolenia dowiesz się, jak odwzorować elementy komunikacji niewerbalnej, które giną lub są znacznie przytępione w komunikacji elektronicznej (mimika, gestykulacja, ton głosu itp.).
 • Nauczysz się, jak kształtować swój wizerunek cyfrowy.
 • Poznasz zasady stosowania emotikonów i znaków przestankowych typu „?”, „!” w komunikacji elektronicznej.
 • Dowiesz się również jakie zachowania wzmacniają a jakie osłabiają twój cyfrowy wizerunek w oczach podwładnych, przełożonych, kolegów czy klientów.
L

WSPÓŁPRACA W ZRÓŻNICOWANYM ZESPOLE I KOMUNIKACJA INKLUZYWNA

 • W tych samych zespołach często procują osoby, które pochodzą z bardzo różnych pokoleń. Coraz częściej również w jednym zespole pracują osoby z różnych kręgów kulturowych.
 • Jak zapewnić płynną współpracę osób o różnych kompetencjach i bagażu doświadczeń życiowych?
 • Jak sprawić, aby bardzo różni ludzie nie tylko płynnie ze sobą współpracowali, ale również uczyli się od siebie?
 • Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w trakcie tych warsztatów.
L

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE

 • Konflikt w zespole zawsze jest objawem głębszych problemów organizacyjnych, komunikacyjnych czy psychospołecznych.
 • Celem tego warsztatu jest identyfikacja tych problemów a następnie wdrożenie narzędzi trwałego rozwiązywania konfliktów.
 • Warsztat Rozwiązywanie konfliktów w zespole został zaprojektowany dla szefów i członków zespołów bez względu na specjalizację i branżę.
 • Znakomicie sprawdzi się zarówno jako narzędzie rozwiązywania konfliktów w ramach jednorodnego zespołu (sprzedaż, marketing itp.) jak i zespołów cross-funkcyjnych oraz konfliktów na linii szef-podwładni.

Jeszcze jedno:

Zapytaj o ofertę

Właścicielem portalu www.SzkoeniaSprzedaz.pl i administratorem danych osobowych jest firma Syntactive Wojciech Woźniak z siedzibą w Lublinie [20-531] ul. Fantastyczna 21 lok. 96. NIP 7122021716 | REGON 431025288

Polityka firmy Syntactive w zakresie ochrony danych osobowych

Adres

Biuro Handlowe Syntactive
Budynek Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 lok. BS030, 20-262 Lublin

Telefon

(+48) 502-54-14-17