Zaznacz stronę

Dla każdej branży i dla firm każdej wielkości

Szkolenia menedżerskie

Inspirujące programy szkoleń | Angażujące warsztaty | Tylko trenerzy-praktycy | 100% praktyki | 0% nudy 

Perfekcyjne dopasowanie do Twoich potrzeb

Każde szkolenie poprzedzone jest szczegółową i wnikliwą trójstopniową analizą potrzeb. 

Elastyczne programy szkoleń

Dostosujemy program szkolenia do specyfiki Twojej firmy, branży i otoczenia biznesowego. Poniższe opisy szkoleń potraktuj jako inspirację do określenia własnych oczekiwań.

Tylko sprawdzeni trenerzy-praktycy

Każdy z naszych trenerów pracował lub nadal pracuje „na pierwszej linii frontu”. To praktycy z gruntownym przygotowaniem teoretycznym.

Wybrane szkolenia z tej grupy

L

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO – NIEZBĘDNIK LIDERA EFEKTYWNEGO ZESPOŁU

 • Nasz BESTSELLER!
 • W jego trakcie poznasz kluczowe zasady budowania autorytety lidera oraz dowiesz się, czego absolutnie nie robić, by tego autorytetu nie stracić.
 • Uczestnicy szkolenia szczególnie docenili je za kompleksowe a jednocześnie zwięzłe i przystępne potraktowanie tematu komunikacji na linii lider-zespół.
 • To swoiste kompendium wiedzy i umiejętności kompetencyjnych lidera.
L

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM

 • Kolejny z naszych BESTSELLERÓW!
 • Zarządzanie zespołem handlowym nigdy nie było łatwe. Handlowcy to osoby przebojowe, asertywne, samodzielne i nie akceptujące łatwo swojego lidera.
 • Szkolenie to ma ułatwić zarządzanie handlowcami.
 • Uczestnicy szczególnie cenią to szkolenie za kompleksowe a jednocześnie zwięzłe i przystępne potraktowanie tematu zarządzania zespołem sprzedażowym.
 • To swoiste kompendium wiedzy i umiejętności lidera zespołu handlowego.
L

KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH ZDALNYCH I HYBRYDOWYCH

 • Kolejny z naszych BESTSELLERÓW!
 • Szkolenie zaprojektowane zostało dla menedżerów zespołów, które na co dzień pracują w trybie pracy zdalnej lub hybrydowej bez względu na branżę i specjalizację zespołu.
 • W trakcie szkolenia dowiesz się, na czym polega specyfika pracy zdalnej i hybrydowej i nauczysz się do maksimum wykorzystywać pozytywne aspekty tego typu pracy.
L

MOTYWOWANIE I ROZWÓJ ZESPOŁU

 • W trakcie tego wyjątkowego szkolenia opanujesz zasady, techniki i narzędzia motywowania ludzi.
 • Poznasz i przećwiczysz kilka typów rozmów motywacyjnych.
 • Dowiesz się, jak budować motywację zespołu rozpoczynając już w fazie rekrutacji i wdrożenia nowego pracownika.
 • Poznasz również skuteczne metody rozwoju członków zespołu, w tym coaching epizodyczny i trening on-the-job metodą EDAC. 
L

KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH ROZPROSZONYCH

 • Zarządzanie zespołem rozproszonym wymaga od menedżera dodatkowych, specyficznych umiejętności. Inaczej niż w przypadku zespołów zlokalizowanych w jednym miejscu będą wyglądać procesy komunikacji, stawianie i egzekucji celów czy kontrolowanie postępów.
 • Właśnie na tej specyfice koncentruje się program szkolenia.
L

RADYKALNE PRZEZWYCIĘŻANIE NAJGROŹNIEJSZYCH DYSFUNKCJI PRACY ZESPOŁOWEJ

 • Warsztat ten zaprojektowany został po to, by tchnąć nowego ducha w zespoły, które straciły swój impet, entuzjazm i kreatywność i pogrążyły się za to w marazmie, bylejakości i konfliktach.
 • To nie jest typowe szkolenie, to raczej zespołowa „terapia” poprzedzona dokładną diagnozą przyczyn problemów przejawiających się jako dysfunkcje pracy zespołowej.
L

EFEKTYWNA I PROFESJONALNA KOMUNIKACJA LIDERA

 • Coraz częściej dotychczasowe metody komunikacji zespołowej zawodzą. Dzieje się tak, ponieważ żyjemy w dramatycznie szybko zmieniającym się świecie. Zmieniają się również normy społeczne odnośnie relacji na linii szef-podwładni. 
 • W trakcie tego szkolenia dostaniesz niezbędny zasób najnowszej wiedzy i umiejętności z obszarów takich jak: cyfrowa mowa ciała, komunikacja interpersonalna, delegowanie zadań i odpowiedzialności, instruowanie czy udzielanie informacji zwrotnej i korygowanie.
L

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – METODYKI TRADYCYJNE (KASKADOWE)

 • Podejście projektowe to obok podejścia procesowego najpopularniejsza metoda planowania i realizacji złożonych zadań biznesowych.
 • W trakcie tego szkolenia szkolenia  poznasz sprawdzoną metodykę zarządzania projektem w małej i średniej firmie opartą na standardzie Project Management Institute (PMI).
 • Materiał został przygotowany w sposób maksymalnie praktyczny, z myślą o zastosowaniu w realnych sytuacjach biznesowych a nie o przygotowaniu uczestników do mechanicznego zdania egzaminu. 
L

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – METODYKI ZWINNE (AGILE)

 • Zwinne metodyki zarządzania projektem – z metodyką SCRUM na czele – przebojem zdobyły świat. Z równym powiedzeniem stosowane są przez wielkie korporacje jaki przez kilkuosobowe start-upy.

 • Świetnie się sprawdza w branży nowoczesnych technologii jak i w bardziej tradycyjnych branżach, takich jak przemysł czy usługi publiczne.

 • Warsztat został przygotowany w sposób maksymalnie praktyczny, z myślą o zastosowaniu w realnych sytuacjach biznesowych.

 • Szkolenie może być również traktowane jako przygotowanie do egzaminu Professional Scrum Master na Scrum.org.

L

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI

 • To kolejny z naszych bestsellerów!

 • Zarządzanie zmianą jest umiejętnością uniwersalną, niezbędną zarówno w zarządzaniu zorientowanym projektowo jak i w codziennej pracy operacyjnej menedżerów każdego szczebla i każdej branży.

 • Warsztat ten przeznaczony jest dla menedżerów każdego szczebla, którzy w swojej codziennej pracy projektują i wdrażają zmiany dowolnego rodzaju, np. wdrożenie nowego systemu informatycznego, przeprowadzenie zmian organizacyjnych, wprowadzenie nowej polityki dotyczącej wynagrodzeń, wdrożenie nowej strategii sprzedaży itp.

L

DELEGOWANIE ZADAŃ I UPRAWNIEŃ ORAZ SKUTECZNE INSTRUOWANIE I MONITOROWANIE EFEKTÓW

 • W trakcie praktycznych warsztatów dowiesz się jak skutecznie przeprowadzić dwa kluczowe procesy zarządcze: delegowanie zadań i uprawnień oraz instruowania. 

 • Nauczysz się, co należy robić w każdej z faz obu tych procesów. Będziesz umieć unikać najczęściej spotykanych błędów w instruowaniu i delegowaniu.

 • Nauczysz się też jak prowadzić z pracownikiem rozmowy dotyczące komunikowania trudnych decyzji.

 • Opanujesz zasady skutecznego monitorowania wykonania powierzonych pracownikowi zadań.

L

NOWY SZEF W ZESPOLE – JAK UŁOŻYĆ WSPÓŁPRACĘ Z ZESPOŁEM, JAK ODBUDOWAĆ DUCHA ZESPOŁU

 • Pierwsze miesiące pracy z nowym zespołem determinują całą późniejszą współpracę. To szkolenie przygotuje Cię do roli szefa. Jeśli jesteś już doświadczonym szefem będziesz mieć okazję, aby zweryfikować własne metody w świetle najnowszych koncepcji dotyczących zarządzania zespołem.

 • Opanujesz 30 zasad budowania autorytetu szefa.

 • Dowiesz się, jaki styl zarządzania preferujesz i co to oznacza dla Twojego zespołu. 

 • Poznasz zasady tworzenia atmosfery sprzyjającej harmonijnej współpracy między różnymi typami osobowościowymi. 

zespół metodyczny portalu www.szkoleniasprzedaz.pl szef zespołu a w tle siedzą członkowie lekko zamgleni

o NAS

Jesteśmy zespołem nieszablonowych ekspertów świadczących usługi szkoleniowe i doradcze z obszarów komunikacji i sprzedaży dla wszystkich branż. Wspieramy małe i średnie firmy B2B w zakresie sprzedaży, marketingu oraz obsługi klienta. Pracujemy z kadrą menedżerską i handlowcami. Naszym celem jest radykalne zwiększenie przychodów i poprawa rentowności naszych Klientów.

Jeszcze jedno:

Zapytaj o ofertę

Właścicielem portalu www.SzkoeniaSprzedaz.pl i administratorem danych osobowych jest firma Syntactive Wojciech Woźniak z siedzibą w Lublinie [20-531] ul. Fantastyczna 21 lok. 96. NIP 7122021716 | REGON 431025288

Polityka firmy Syntactive w zakresie ochrony danych osobowych

Adres

Biuro Handlowe Syntactive:
Budynek Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 lok. BS030, 20-262 Lublin

Telefon

+48 502-54-14-17