Zaznacz stronę

zkolenie dla menedżerów działów handlowych każdego szczebla i każdej branży

Zarządzanie zespołem handlowym

Sprawdzone techniki, procesy i narzędzia lidera zespołu handlowego| Tylko trenerzy-praktycy | Szkolenie warsztatowe – 100% praktyki | Szkolenie przygotowane i prowadzone przez dyrektora sprzedaży z dwudziestoletnim doświadczeniem menedżerskim

W skrócie o szkoleniu:

 • To jeden z bestsellerów na naszym portalu.
 • Zarządzanie zespołem handlowym nigdy nie było łatwe. Handlowcy to osoby przebojowe, asertywne, samodzielne i nie akceptujące łatwo swojego lidera.
 • Menedżer zarządzający działem handlowym lub biurem obsługi klienta musi w bardzo wysokim stopniu posiąść wiedzę i umiejętności z obszarów bezpośrednio dotyczących jego pracy, takich jak:
 • komunikacja (w tym umiejętność prowadzenia spotkań, również zdalnych),
 • przywództwo, organizacja pracy zespołu i zarządzanie nim,
 • planowanie strategiczne,
 • zarządzanie przez cele,
 • motywowanie,
 • delegowanie, udzielanie informacji zwrotnej,
 • prowadzenie rekrutacji.
 • Opanowanie wszystkich tych umiejętności jest głównym celem szkolenia.

Czego się nauczysz:

 • W trakcie szkolenia opanujesz najważniejsze umiejętności lidera takie jak:

  • budowanie autorytetu lidera,
  • organizowanie pracy i zarządzanie rozproszonym i stacjonarnym zespołem sprzedaży i biura obsługi klienta,
  • wyznaczanie celów, monitorowanie efektów pracy i egzekucja zadań,
  • szkolenie i coachingu zespołu handlowego,
  • motywowanie zespołu,
  • udzielanie informacji zwrotnej i korygowanie negatywnych zachowań,
  • instruowanie oraz delegowanie zadań i uprawnień,
  • rekrutacja i zwalnianie członków zespołu, w tym rekrutacja zdalna.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Szkolenie zaprojektowane zostało dla zarządów, dyrektorów i kierowników odpowiedzialnych za zarządzanie rozproszonymi zespołami handlowymi, stacjonarnymi i mobilnymi, oraz pracownikami biurami obsługi klienta w MŚP.
 • Na szkoleniu najbardziej skorzystają menedżerowie dowolnej branży, z niewielkim lub średnim doświadczeniem.

Moduły szkolenia*

L

PRZEWODZIĆ CZY ZARZĄDZAĆ – RÓŻNE ROLE LIDERA DZIAŁU HANDLOWEGO

 • Rola i zakres obowiązków formalnych i nieformalnych lidera zespołu handlowego.
 • Różne style przywództwa – poznaj swój styl (kwestionariusz).
 • Kluczowe umiejętności komunikacyjne lidera.
 • 5 cech efektywnych zespołów.
 • Dynamika grupowa w zespole handlowym.
 • Jak budować autorytet lidera poprzez odpowiednią komunikację?
 • Różne typy pracowników ze względy na styl pracy i jak znaleźć wspólny język z poszczególnym typami osobowościowymi.
L

STAWIAJ CELE I EGZEKWUJ ICH WYKONANIE – ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W ZESPOLE

 • „Wizja, misja i halucynacja”, czyli jak planować i komunikować rzeczywistość, nie fantazję.
 • Co mierzyć, a czego… nie mierzyć zarządzając zespołem handlowym.

 • Zarządzanie przez cele (MBO) i standard SMART.

 • Algorytm instruowania: definiowanie i komunikowanie oczekiwań.

 • Efektywna odprawa poniedziałkowa z zespołem.

 • Rozmowa zarządcza 1 na 1.

 • Wykorzystanie różnych kanałów komunikacji w zależności od sytuacji (wideokonferencja, mail, telefon, komunikatory, media skocznościowe.

L

LIDER COACHEM I TRENEREM – ROZWÓJ ZESPOŁU

 • Coaching handlowca w modelu coachingu epizodycznego.
 • Trening on-the-job w modelu EDAC.
 • Typy wizyt wspólnych u klientów i praca rozwojowa z przedstawicielem handlowym w terenie.
 • Śledzenie postępów i dokumentowanie procesu rozwojowego pracownika.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie rozwoju handlowców.
L

UDZIELANIE WARTOŚCIOWEJ INFORMACJI ZWROTNEJ

 • Najważniejsze zasady udzielania wartościowej informacji zwrotnej, zarówno negatywnej, jak i pozytywnej
 • O czym należy pamiętać udzielając informacji zwrotnej młodszym pokoleniom pracowników?
 • Najpopularniejsze modele udzielania informacji zwrotnej: FUKO i FUO+2K
 • Proces korygowania, czyli interweniowanie w sytuacjach braku realizacji celu lub popełnionego przez pracownika błędu.
L

SPRAW BY IM SIĘ CHCIAŁO CHCIEĆ – MOTYWOWANIE ZESPOŁU HANDLOWEGO

 • Dwa podejścia do motywowania: teoria X i Y.
 • Jak budować zaangażowanie pracowników?
 • Kiedy, za co i jak chwalić i ganić?
 • Jak egzekwować ustalenia i wywierać zdrową presję na pracownika?
 • Najlepsze systemy motywacyjne dla rozproszonego zespołu handlowego.

* Program ma charakter ramowy i stworzony został w oparciu o zestaw uniwersalnych kompetencji. Szczegółowy program szkolenia przygotowywany jest dla każdego Klineta osobno na podstawie trzyetapowego procesu analizy potrzeb. Gwarantujemy perfekcyjne dopasowanie programu do specyficznych potrzeb Twojej firmy. 

Zapytaj o możliwość dofinansowania szkolenia ze środków publicznych i UE:

 • Na dofinansowaniach najbardziej skorzystać mogą małe i średnie przedsiębiorstwa, zarówno właściciele, jak i pracownicy.

 • W zależności od programu dofinansowań do szkoleń, mogą to być pracownicy zatrudnieni na etacie, a w przypadku wybranych programów również pracownicy zatrudnieni na umowy zlecenie i o dzieło.

 • Sprawdź, czy spełniasz kryteria dofinansowania – wypełnij Formularz dofinansowania.

Szkolenie prowadzi:

Wojciech Woźniak trener i konsultant portalu www.szkoleniasprzedaz.pl zdjęcie portretowe

Wojciech Woźniak

Ponad 20-letnie praktyczne doświadczenie w biznesie na stanowiskach top-menedżerskich w branży informatycznej, edukacyjnej, FMCG i farmaceutycznej.

Przeprowadził ponad 1200 dni szkoleniowych w formule tradycyjnych szkoleń i warsztatów w salce, szkoleń w terenie z handlowcami i managerami oraz szkoleń i warsztatów online.

Pracował m.in. z: RMF Group ∙ Sandoz Novartis Group ∙ Selgros ∙ DMG Mori ∙ Bridgestone ∙ Dajano ∙ Drosed ∙ Hydrex Diagnosis ∙ IPME ∙ Seris Konsalnet ∙ Lexmark ∙ MSWiA ∙ Narodowy Instytut Wolności ∙ Domotel ∙ Petmex ∙ Qubiqua ∙ Shop-Dent ∙ Vigran ∙ Orbico Group ∙ Oring∙ Polska Grupa Farmaceutyczna ∙ Wropak ∙ Tok-Frez ∙ TJX Europe.

Na szkoleniu najbardziej skorzystają adepci zawodu, handlowcy i menedżerowie sprzedaży którzy:

Potrzebują treściwej „piguły” wiedzy i umiejętności na temat zarządzania zespołem handlowym

Chcą w związku z tym szybko i skutecznie nauczyć się najważniejszych metod przywództwa i zarządzania zespołem, stawiania i egzekucji celów, korygowania negatywnych zachowań, rozwijania i motywowania pracowników itp.

Chcą uzupełnić wiedzę i umiejętności

Szkolenie stanowi świetne uzupełnienie wiedzy i umiejętności dla doświadczonych menedżerów. Dostostosowane jest do aktualnej sytuacji (nowe pokolenia na rynku pracy, cyfryzacja firm itp.), dlatego świetnie nadaję się do tego zadania.

Rozpoczynają swoją przygodę z zarządzaniem ludźmi

Jeśli znajdujesz się na początku swojej ścieżki menedżerskiej w dowolnej branż to szkolenie będzie dla Ciebie świetnym wprowadzeniem w arkana zarządzania zespołami handlowymi.

Są ciekawi świata i dążą do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności

Szkolenia znakomicie nadaję się do tego celu, ponieważ w swoim programie zawiera nie tylko sprawdzone narzędzia i techniki, ale również najnowocześniejsze metody zarządzania zespołem handlowym i biurem obsługi klienta.

Osoby zainteresowane tym szkoleniem oglądały również:

L

KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH ZDALNYCH I HYBRYDOWYCH

 • W trakcie szkolenia dowiesz się, na czym polega specyfika pracy zdalnej i hybrydowej i nauczysz się do maksimum wykorzystywać pozytywne aspekty tego typu pracy.
 • Na szkoleniu skorzystają zarówno menedżerowie jak i członkowie zespołów zdalnych.
L

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM

 • Zarządzanie zespołem handlowym nigdy nie było łatwe. Handlowcy to osoby przebojowe, asertywne, samodzielne i nie akceptujące łatwo swojego lidera.
 • Szkolenie to ma ułatwić zarządzanie handlowcami.
 • Zaprojektowane zostało dla zarządów, dyrektorów i kierowników odpowiedzialnych za zarządzanie rozproszonymi zespołami handlowymi, stacjonarnymi i mobilnymi, oraz pracownikami biurami obsługi klienta w MŚP.
L

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI

 • Zarządzanie zmianą jest umiejętnością uniwersalną, niezbędną zarówno w zarządzaniu zorientowanym projektowo jak i w codziennej pracy operacyjnej menedżerów każdego szczebla i każdej branży.
 • Szkolenie to przygotuje Cię do samodzielnego zarządzania procesami zmian w przedsiębiorstwie.
L

DELEGOWANIE ZADAŃ I UPRAWNIEŃ ORAZ SKUTECZNE INSTRUOWANIE I MONITOROWANIE EFEKTÓW

 • W trakcie praktycznych warsztatów dowiesz się jak skutecznie przeprowadzić dwa kluczowe procesy zarządcze: delegowanie zadań i uprawnień oraz instruowania.
 • Nauczysz się, co należy robić w każdej z faz obu tych procesów.
 • Będziesz umieć unikać najczęściej spotykanych błędów w instruowaniu i delegowaniu.
 • Nauczysz się też jak prowadzić z pracownikiem rozmowy dotyczące komunikowania trudnych decyzji.
 • Opanujesz zasady skutecznego monitorowania wykonania powierzonych pracownikowi zadań.
L

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – METODYKI TRADYCYJNE (KASKADOWE)

 • Podejście projektowe to obok podejścia procesowego najpopularniejsza metoda planowania i realizacji złożonych zadań biznesowych.
 • W trakcie tego szkolenia szkolenia  poznasz sprawdzoną metodykę zarządzania projektem w małej i średniej firmie opartą na standardzie Project Management Institute (PMI).
 • Materiał został przygotowany w sposób maksymalnie praktyczny, z myślą o zastosowaniu w realnych sytuacjach biznesowych a nie o przygotowaniu uczestników do mechanicznego zdania egzaminu. 
L

EFEKTYWNA I PROFESJONALNA KOMUNIKACJA LIDERA

 • Coraz częściej dotychczasowe metody komunikacji i pracy zespołowej zawodzą. Kolejne pokolenia wchodzące na rynek pracy mają zupełnie inne cele wyobrażenia na temat idealnej firmy niż ich rodzice.
 • Szkolenie to ma wzmocnić umiejętności komunikacyjne liderów.
 • Dzięki temu zespoły będą sprawniej działać a pracownicy nie spoczną na laurach, lecz będą się rozwijać dzięki umiejętnej pracy menedżerów.

Jeszcze jedno:

Zapytaj o ofertę

Właścicielem portalu www.SzkoeniaSprzedaz.pl i administratorem danych osobowych jest firma Syntactive Wojciech Woźniak z siedzibą w Lublinie [20-531] ul. Fantastyczna 21 lok. 96. NIP 7122021716 | REGON 431025288

Polityka firmy Syntactive w zakresie ochrony danych osobowych

Adres

Biuro Handlowe Syntactive:
Budynek Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 lok. BS030, 20-262 Lublin

Telefon

(+48) 502-54-14-17