Zaznacz stronę

Szkolenie dla pracowników działów sprzedaży I ZAKUPÓW każdego szczebla i każdej branży

Matematyka handlowa dla praktyków sprzedaży i zakupów

Podejmuj mądre decyzje biznesowe – odkryj sekrety matematyki handlowej!

W skrócie o szkoleniu:

 • Odkryj kluczową rolę matematyki handlowej w tworzeniu oferty, która zmaksymalizuje Twój zysk, jednocześnie omijając pułapki sprzedaży na niskich marżach.

 • Zdobądź mistrzostwo w obliczeniach procentowych oraz w kalkulacjach marż i narzutów, aby precyzyjnie kształtować ceny, które odzwierciedlają wartość dla klienta i pokrywają Twoje koszty.

 • Poznaj tajniki stosowania rabatów, które zachęcają klientów do zakupu bez uszczerbku dla rentowności – dowiedz się, jak kreować promocje, które pracują na Twój zysk.

 • Zanurz się w zaawansowane strategie ustalania cen, włączając w to analizę punktu równowagi i progu rentowności, co pozwoli Ci maksymalizować zyski przy minimalnych sprzedażach.

 • Odkryj, jak psychologia i ekonomia behawioralna wpływają na decyzje zakupowe klientów, i naucz się wykorzystywać te wiedzę do  świadomego budowania oferty cenowej. 

 

Czego się nauczysz:

 • Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową: każdą metodę i technikę dokładnie przećwiczysz na przykładach ze swojej dziedziny. 
 • Opanujesz najważniejsze zasady obliczeń matematycznych w handlu, w tym kalkulacje procentów, proporcji, marż i narzutów.

 • Nauczysz się, jak skutecznie różnicować rabaty i upusty, zwiększając rentowność i atrakcyjność oferty dla klienta.

 • Opanujesz najważniejsze aspekty psychologii cen, w tym efekty ramowania i kotwiczenia, by lepiej wpływać na decyzje zakupowe klientów.
 • Nauczysz się, jak skutecznie zarządzać cenami w różnych kanałach dystrybucji, zachowując konkurencyjność i spójność marki.

 • Dowiesz się, w jaki sposób stosować ceny psychologiczne, by poprawić postrzeganie wartości oferty przez klientów.

 • Nauczysz się, jak skutecznie wykorzystać wiedzę o ekonomii behawioralnej w kształtowaniu strategii cenowych, zwiększając zadowolenie i lojalność klientów.

Na szkoleniu najbardziej skorzystają:

 • Managerowie ds. kluczowych klientów (Key Account Managers – KAM) dowolnej branży.

 • Przedstawiciele i doradcy handlowi dowolnej specjalizacji.

 • Pracownicy i menedżerowie działów zakupów i zaopatrzenia.

 • Przedsiębiorcy i właściciele firm, którzy chcą znacząco zwiększyć swoje umiejętności w  niełatwej współpracy z sieciami handlowymi i innymi znaczącymi partnerami biznesowymi.

 • Osoby zainteresowane psychologią sprzedaży.

 • Specjaliści ds. sprzedaży i marketingu.
  Managerowie produktu.

UWAGA! To szkolenie prowadzimy tylko w formule zamkniętej.  W trosce o jakość stawiamy bowiem na szkolenia przygotowane pod potrzeby konkretnej firmy. W szkoleniach otwartych uczestniczą osoby z różnych organizacji i branż, więc siłą rzeczy program jest kompromisem między bardzo różnymi potrzebami. Przy szkoleniu zamkniętym, dla pracowników jednej firmy, nie ma tego problemu.

Moduły szkolenia*

L

MODUŁ 1: FUNDAMENTY MATEMATYKI HANDLOWEJ

 • Wstęp do matematyki handlowej: zrozumienie struktury cenowej – netto vs. brutto; analiza modelu cena 100 oraz konsekwencje stosowania różnych poziomów cenowych (netto, net/net, net/net/net) w strategii cenowej.
 • Praktyczny przegląd podstawowych operacji arytmetycznych, zastosowanie ułamków oraz liczb dziesiętnych w kontekście handlowym.
 • Techniki obliczania procentów i proporcji – klucz do efektywnego modelowania cen i rabatów.
  Marża i narzut – definicje i implikacje: znaczenie pojęć ‘marża’ i ‘narzut’ w kontekście finansowym; wpływ na strategie cenowe oraz optymalizację zysków.
 • Metodologie wyliczania marży i narzutu brutto i netto oraz ich praktyczne zastosowanie w podejmowaniu decyzji cenowych.
 • Zaawansowane warunki handlowe: znaczenie warunków ‘front’ i ‘back’ w umowach handlowych; zarządzanie budżetami i funduszami dynamicznymi (kroczącymi) w kontekście maksymalizacji marży.
L

MODUŁ 2: KALKULACJE RABATÓW I ICH WPŁYW NA SPRZEDAŻ I RENTOWNOŚĆ

 • Rabaty, dyskonty, upusty – czy to jedno i to samo? Zrozumienie różnych typów rabatów i ich specyficznych celów.
 • Strategie stosowania rabatów w cyklu sprzedaży i ich długoterminowy wpływ na finalną cenę i rentowność.
 • Bonusy po okresie i rabaty retro, znaczenie bonusów okresowych i rabatów retroaktywnych w kształtowaniu cen.
 • Wpływ rabatów ilościowych, sezonowych, promocyjnych na zachowania zakupowe klientów w B2B i B2C.
 • Kalkulacje dwuczynnikowe w zarządzaniu cenami: ‘Rachunek mleczarki’ – praktyczne ćwiczenie w analizie dwuczynnikowej.
 • Praktyczne przykłady strategii rabatowych i ich efektywność w różnych kontekstach sprzedażowych.
L

MODUŁ 3: ZAAWANSOWANE TECHNIKI KALKULACJI CENY SPRZEDAŻY

 • Kalkulacja ceny jednostkowej produktu biorąc pod uwagę koszty zmienne i stałe, koszty ogólne i bezpośrednie.
 • Zastosowanie punktu równowagi i analizy progu rentowności w ustalaniu cen.
 • Strategie cenowe oparte na wartości dla klienta oraz konkurencji na rynku.
 • Podstawowe obliczenia finansowe: zysk, strata i analiza progu rentowności.
 • Wykorzystanie wybranych funkcji Excel do kalkulacji cen i rentowności sprzedaży danego produktu. 
 • Podstawowe pojęcia statystyczne użyteczne w kalkulacja cen i rentowności: średnia a mediana, rozkład normalny, odchylenie standardowe itp,  
L

MODUŁ 4: PODSTAWY NOWOCZESNEGO PRICINGU W SPRZEDAŻY I ZAKUPACH

 • Strategie cenowe: penetrowanie rynku, skimming, wycena oparta na wartości, z przykładami ich stosowania w różnych branżach i ich wpływu na pozycjonowanie produktu.
 • Strategie cenowe dla dystrybutorów: jak ustalać ceny dla różnych poziomów kanału dystrybucji, w tym marże dla dystrybutorów i detalicznych punktów sprzedaży.
 • Mapowanie cen i znaczenie mapowania cen w utrzymaniu poziomu cen w całym kanale dystrybucji i wpływ na markę.
 • Konflikty cenowe w kanale: jak zarządzać konfliktami cenowymi między różnymi kanałami dystrybucji.
 • Ceny internetowe vs. ceny w sklepach stacjonarnych: analiza różnic w strategiach cenowych online i offline oraz ich wpływ na zachowania konsumentów.
 • Case study: przykład firmy, która skutecznie zarządza cenami w różnych kanałach dystrybucji.
 • Ceny psychologiczne i ich wpływ na percepcję wartości przez klientów, w tym efekt końcówki ceny na przykładzie cen kończących się na 0,99 i 0,77.
L

MODUŁ 5: PSYCHOLOGIA CENY I EKONOMIA BEHAWIORALNA PRICINGU

 • Ekonomia tradycyjna a ekonomia behawioralna – „homo oeconomicus” a realny „człowiek kupujący”.
 • Jak wykorzystać efekt ramowania w kształtowaniu poczucia „ceny fair”?
 • „Łagodny paternalizm” w sprzedaży i zakupach – domyślna opcja i kształtowanie architektury wyboru.
 • Efekt posiadania i jego wykorzystanie w sprzedaży.
 • Efekt kotwiczenia: jak pierwsza cena, którą widzą klienci, wpływa na ich postrzeganie wartości i jak można używać kotwiczenia w strategii cenowej.
 • Związek między ceną a percepcją jakości produktu lub usługi przez konsumentów, oraz jak wyższa cena może sugerować wyższą jakość.
 • Efekt kosztów utopionych i awersja do straty.
 • Psychologia i ekonomia behawioralna ceny w sektorze b2b i b2c – różne możliwości i ograniczenia.

* Program ma charakter ramowy i stworzony został w oparciu o zestaw uniwersalnych kompetencji. Szczegółowy program szkolenia przygotowywany jest dla każdego Klineta osobno na podstawie trzyetapowego procesu analizy potrzeb. Gwarantujemy perfekcyjne dopasowanie programu do specyficznych potrzeb Twojej firmy. 

Szkolenie prowadzi:

Wojciech Woźniak trener i konsultant portalu www.szkoleniasprzedaz.pl zdjęcie portretowe

Wojciech Woźniak

Ponad 20-letnie praktyczne doświadczenie w biznesie na stanowiskach top-menedżerskich w branży informatycznej, edukacyjnej, FMCG i farmaceutycznej. Pracował między innymi jako Dyrektor Dywizji ds. Kluczowych Klientów w Orbico, wyłącznym dystrybutorze produktów koncernu Procter&Gamble.

Przeprowadził ponad 1200 dni szkoleniowych w formule tradycyjnych szkoleń i warsztatów w salce, szkoleń w terenie z handlowcami i managerami oraz szkoleń i warsztatów online.

Pracował m.in. z:

RMF Group ∙ Sandoz Novartis Group ∙ Selgros ∙ DMG Mori ∙ Bridgestone ∙ KeyWords Studios ∙ Poczta Polska ∙ G2A.com ∙ Drosed ∙ Hydrex Diagnosis ∙ IPME ∙ Seris Konsalnet ∙ Lexmark ∙ NovaCode ∙ Elmax ∙ Dajano ∙ MSWiA ∙ Narodowy Instytut Wolności ∙ Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ∙ Agencja Mienia Wojskowego ∙ Sąd Okręgowy w Warszawie ∙ Polonis Druk ∙ Aniflex ∙ Borowianka Hotel i Restauracja ∙ Domotel Hotele i Hostele ∙ Dajano ∙ Petmex ∙ Qubiqua ∙ Shop-Dent ∙ Vigran ∙ Orbico Group ∙ Oring∙ Polska Grupa Farmaceutyczna ∙ Wropak ∙ Tok-Frez ∙ TJX Europe (TK-Max) ∙  AiFO ∙ Herbapol Wrocław ∙ ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne ∙ JagMar ∙ Zasada Bikes ∙ EkoPak

dodatkowe informacje na temat szkolenia

Czas trwania i terminy

 • Szkolenie trwa pełne dwa dni, po 8 godzin lekcyjnych każdego dnia plus przerwy.
 • Termin i lokalizacja szkolenia jest ustalany indywidualnie z firmą zamawiającą. Prowadzimy szkolenia w dowolnym miejscu na terenie RP.
 • Szkolenie może być przeprowadzone w dowolne dni tygodnia, także w weekend.

Metodyka szkolenia

Szkolenie jest prowadzone z zastosowaniem innowacyjnych technik dydaktycznych, obejmujących: dynamiczne prezentacje multimedialne, opracowane zgodnie z metodą cyklu Kolba, zajęcia praktyczne oraz warsztaty oparte na autentycznych sytuacjach z działalności przedsiębiorstwa, grupowe ćwiczenia i warsztaty, motywujące analizy przypadków, oraz interaktywne debaty prowadzone pod okiem moderatora.

W odpowiedzi na specjalne życzenia Klienta, istnieje możliwość zorganizowania oceny efektywności szkolenia.

Materiały szkoleniowe i certyfikat

 • W trakcie szkolenia Uczestnicy otrzymają materiały z opisem ćwiczeń oraz szczegółowy podręcznik z materiałem poruszanym w trakcie szkolenia.
 • Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub certyfikat, jeśli szkolenie zakończy się testem sprawdzającym (na życzenie firmy zamawiającej).

Trener prowadzący

Szkolenie zostało zaprojektowane przez wykwalifikowanego eksperta z bogatym doświadczeniem sprzedażowym, zakupowym i menedżerskim oraz wyjątkowymi umiejętnościami trenerskimi – Wojciecha Woźniaka. W związku z tym, uczestnicy mogą oczekiwać na szkoleniu nie tylko praktycznych porad, ale również autentycznych przykładów bezpośrednio z życia zawodowego. Dodatkowo, program szkolenia skupia się na dostarczeniu uczestnikom narzędzi niezbędnych do skutecznego zastosowania zdobytej wiedzy w realnych sytuacjach zawodowych, zachęcając do aktywnego udziału i wymiany doświadczeń, co umożliwia lepsze zrozumienie i przyswojenie materiału.

Osoby zainteresowane tym szkoleniem oglądały również:

L

NEGOCJACJE HANDLOWE W PRAKTYCE

 • Agenda tego szkolenia to wyjątkowe połączenie praktycznych technik negocjacyjnych z najświeższymi odkryciami z dziedziny psychologii behawioralnej, co zapewnia solidne fundamenty do efektywnego komunikowania się i przekonywania.

 • Szkolenie jest prowadzone przez doświadczonego specjalistę w dziedzinie sprzedaży i negocjacji, który jako dyrektor handlowy zdobył szerokie doświadczenie w trzech różnych sektorach przez ostatnie dwie dekady. Dzięki temu uczestnicy mogą liczyć na warsztaty wypełnione bogatym zasobem realnych przykładów i sprawdzonych strategii, które mogą od razu zastosować w swojej pracy.

 • Program szkolenia oferuje unikalną okazję do rozwoju kluczowych umiejętności negocjacyjnych, które przyczynią się do znaczącej poprawy efektywności zawodowej i osobistego sukcesu, umożliwiając osiągnięcie lepszych wyników w negocjacjach, budowanie trwałych relacji biznesowych i skuteczne zarządzanie konfliktami.

L

SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW FMCG

 • To unikalne szkolenie zaprojektowali eksperci-praktycy z branży FMCG. Skupia się ono na dostarczeniu uczestnikom bogatego zestawu praktycznych przykładów i strategii, które umożliwią szybkie i skuteczne opanowanie całego cyklu sprzedażowego na rynku tradycyjnym w sektorze rynku FMCG.
 • Program szkolenia obejmuje nie tylko techniki efektywnej prezentacji oferty i przekonującego pokonywania zastrzeżeń klientów, ale także zaawansowane metody budowania i rozwijania relacji z klientami, które są kluczowe dla długoterminowego sukcesu.
 • Uczestnicy nauczą się również, jak skutecznie pozyskiwać nowych klientów oraz jak wywierać pozytywne pierwsze wrażenie w rozmowie telefonicznej, komunikacji mailowej i w trakcie spotkań.
 • Opanują zasady postępowania w trudnych sytuacjach w sprzedaży, takimi jak windykacja, reklamacje czy wyzwania związane z logistyką dostaw. Dowiedzą się też, jak postępować z różnymi typami trudnych klientów w sektorze FMCG.
 • To kompleksowe szkolenie jest nieocenionym zasobem wiedzy dla każdego, kto dąży do doskonałości w dziedzinie sprzedaży FMCG.
L

TECHNIKI OBRONY CENY I MARŻY

 • W trakcie tego niezwykle praktycznego warsztatu opanujesz techniki obrony ceny i marży. Dowiesz się, jak już na wstępnym etapie analizy potrzeb klienta bronić ustalonej ceny.

 • Nauczysz się prezentować cenę w sposób, który minimalizuje ryzyko zakwestionowania przez klienta. Odkryjesz, jak przedstawić swoją ofertę, by klient najpierw zainteresował się produktem, a cena stała się kwestią drugorzędną.

 • Poznasz również efektywne metody przekonania klientów do wartości Twoich produktów, budując przy tym trwałe relacje oparte na wzajemnych korzyściach.

 • Zyskasz wiedzę, jak zamykać sprzedaż, ograniczając ryzyko żądań obniżki ceny.

 • To szkolenie wykorzystuje najnowsze osiągnięcia ekonomii behawioralnej i psychologii społecznej, dostarczając Ci potężnych narzędzi do obrony ceny.

 • Zainwestuj w to szkolenie dla swojego Zespołu, by zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku. Nie pozwól, aby obiekcje cenowe klientów stanowiły barierę w sprzedaży.

Jeszcze jedno:

Zapytaj o ofertę

Właścicielem portalu www.SzkoeniaSprzedaz.pl i administratorem danych osobowych jest firma Syntactive Wojciech Woźniak z siedzibą w Lublinie [20-531] ul. Fantastyczna 21 lok. 96. NIP 7122021716 | REGON 431025288

Polityka firmy Syntactive w zakresie ochrony danych osobowych

Adres

Biuro Handlowe Syntactive:
Budynek Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 lok. BS030, 20-262 Lublin

Telefon

(+48) 502-54-14-17