Zaznacz stronę

Szkolenie dla MANAGERÓW, TRENERÓW, MÓWCÓW MOTYWACYJNYCH I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH każdego szczebla i każdej SPECJALNOŚCI

Wystąpienia publiczne, prezentacja i emisja głosu

Zostań mistrzem wystąpień publicznych bez względu na branżę, rodzaj pracy i stanowisko

W skrócie o szkoleniu:

 • Odkryj sztukę doskonałych wystąpień publicznych!

 • Przejmij kontrolę nad każdym aspektem komunikacji w trakcie wystąpienia i zdobądź umiejętności, które przekształcą Twoje prezentacje, wykłady czy przemówienia w niezapomniane wydarzenia.

 • W trakcie szkolenia:

 • ✨ Zrozumiesz i nauczysz się stosować zasady skutecznej prezentacji.

 • 🎤 Dowiesz się, jak zarządzać uwagą słuchaczy w trakcie wystąpienia.

 • 🌐 Nauczysz się rozpoznawać i przezwyciężać bariery komunikacyjne  w trakcie wystąpień publicznych. 

 • 💪 Dowiesz się, jak wzmacniać pewność siebie i jak radzić sobie z tremą.

 • 🗣️ Opanujesz zasady emisji głosu i techniki artykulacji w trakcie wystąpień publicznych. 

 • 🎶 Nauczysz się zasad autoprezentacji i świadomego wyboru stylu wystąpienia.

 • 📊 Poznasz najskuteczniejsze strategie prezentacji, takie jak storytelling i język opisowy.

 • 🧠 Opanujesz najlepsze narzędzia planowania wystąpień publicznych.

   Przygotuj się na doskonałe wystąpienia! 🚀 Zdobądź umiejętności, które wyróżnią Cię w pracy zawodowej czy dydaktycznej. 

Czego się nauczysz:

 • W trakcie tego wyjątkowego, uniwersalnego szkolenia Uczestnicy zdobędą umiejętność planowania i prowadzenia przekonujących i zapadających w pamięć wystąpień publicznych.

 • Opanują również skuteczne zasady emisji głosu.

 • Poznają ponadto najskuteczniejsze metody autoprezentacji, w tym techniki budowania pozytywnego pierwszego wrażenia.

 • Uczestnicy poznają różne rodzaje prezentacji w pracy zawodowej, opanują kluczowe aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

 • Nauczą się zarządzania uwagą słuchaczy, wykorzystanie mowy ciała, przezwyciężanie barier komunikacyjnych i doskonalenie technik prezentacyjnych.

 • Uczestnicy zdobędą także umiejętność planowania prezentacji, stosowania narzędzi takich jak X-Mind, oraz skutecznego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas wystąpień publicznych.

Na szkoleniu najbardziej skorzystają:

 • Pracownicy sektora biznesowego: osoby prowadzące prezentacje handlowe, podsumowania dla Zarządu czy występujące na imprezach firmowych w charakterze konferansjerów.

 • Osoby zarządzające dowolnymi zespołami, które w swej codziennej pracy komunikują się z większą grupą osób.

 • Trenerzy wewnętrzni i inne osoby prowadzące szkolenia i warsztaty.

 • Pracownicy dydaktyczni wyższych uczelni, którzy na co dzień operują głosem.

 • Specjaliści ds. komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej: osoby odpowiedzialne za komunikację w firmach, instytucjach publicznych czy organizacjach pozarządowych.

 • Osoby zainteresowane rozwojem osobistym, które chcą wzmocnić pewność siebie, umiejętności komunikacyjne i zdolność skutecznego przekazywania informacji.

 • Z udziału w szkoleniu skorzystają też osoby prowadzące badania, prezentujące wyniki na konferencjach, wykładające na uczelniach.

Moduły szkolenia*

L

Moduł 1: Wprowadzenie do wystąpień publicznych

 • Dlaczego ludzie słuchają? – kryteria udanych wystąpień publicznych.

 • Najważniejsze umiejętności komunikacyjne w wystąpieniach publicznych: komunikacja werbalna i niewerbalna, zarzadzanie uwagą słuchaczy, zaangażowanie słuchaczy i zarządzanie interakcjami.

 • Cztery poziomu komunikacji: kwadrat komunikacyjny Friedemanna Schulza von Thuna.

 • Bariery w komunikacji i jak je przezwyciężać.

 • Warsztat: „Powiedz to bez słów” – wykorzystanie mowy ciała i komunikatów niewerbalnych do zarządzania uwaga słuchaczy.

L

Moduł 2: Podstawy emisji głosu

 • Rozumienie podstawowych pojęć związanych z emisją głosu w trakcie wystąpień publicznych. 
 • Anatomia i fizjologia aparatu głosowego.
 • Prawidłowa postawa i oddychanie podczas wystąpień.
 • Rozgrzewka i ćwiczenia rozluźniające dla głosu.
 • Rozwijanie zakresu głosu i kontroli nad nim.
 • Techniki poprawiające artykulację i dykcję.
 • Ekspresja w mowie: zrozumienie roli dźwięku i melodii w efektywnej komunikacji.
 • Zarządzanie uwagą słuchaczy w trakcie wystąpień publicznych poprzez zmiany tonu i tempa mówienia.
 • Warsztat: „Być jak…” – świadome operowanie głosem i artykulacja w stylu znanych aktorów polskich i zagranicznych.
L

Moduł 3: Perfekcyjna autoprezentacja w trakcie wystąpień publicznych

 • Rozpoznanie własnych mocnych stron i słabych stron w kontekście autoprezentacji.
 • Autentyczność jako warunek dobrej autoprezentacji.
 • Świadomy wybór stylu komunikacji: archetypy i atrybuty.
 • Elementy budujące pozytywne pierwsze wrażenie i reguła „4×20”.
 • Wykorzystanie mechanizmu torowania na początku wystąpienia.
 •  Warsztat: „Mówię do was w archetypie…”.
L

Moduł 4: Planowanie i przygotowanie wystąpienia: Opracowanie strategii i planu prezentacji metodą iteracyjną.

 • O czym chcę powiedzieć? – definiowanie zakresu wystąpienia.
 • Kto jest moim odbiorcą? – dostosowanie wystąpienia do audytorium. 
 • Struktura prezentacji angażująca słuchaczy – storytelling i inne nowoczesne techniki angażowania słuchaczy i organizacji materiału.
 • Cztery warstwy przygotowania wystąpienia – o czym pamiętać, planując wystąpienie publiczne. 
 • Najpopularniejsze schematy i szablony prezentacji publicznych.
 • Wykorzystanie narzędzia do mapowania myśli w przygotowaniu wystąpienia.

 • Przygotowanie wystąpienia metodą 6 kapeluszy myślowych Edwarda de Bono. 
 • Warsztat: „Przygotowujemy wystąpienie na temat …” – tworzenie listy kontrolnej przygotowania do szkolenia. 

L

Moduł 5: Sprawdzone techniki prowadzenia wystąpień publicznych

 • Rozwijanie pewności siebie i radzenie sobie z tremą przed wystąpieniem.
 • „Przechwycenie” uwagi słuchaczy od pierwszych sekund: „haki na uwagę” i praktyczne wykorzystanie koncepcji luki informacyjnej Georga Loevensteina.
 • Budowanie relacji z odbiorcami: empatia, odzwierciedlanie i koncentracja na słuchaczach.
 • Utrzymywanie kontaktu wzrokowego – zasady zależne od wielkości audytorium.
 • Asertywność w kontaktach z publicznością.
 • Wykorzystanie przestrzeni podczas prezentacji i “choreografia” prezentacji.
 • Reakcje na pytania i interakcja z publicznością.
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas prezentacji.
 • Warsztat: Nagrywanie wystąpień i analiza wideo w celu identyfikacji obszarów do poprawy.
L

Moduł 5: Techniczne aspekty wystąpień publicznych i praca ze sprzętem

 • Umiejętność pracy z mikrofonem:
 • Jak działa mikrofon?
 • Jak wykorzystać wszystkie atuty mikrofonu?
 • Najpowszechniejsze błędy w pracy z mikrofonem i jak ich unikać.
 • Praca z rzutnikiem:
 • Najważniejsze rodzaje rzutników.
 • Jak efektywnie korzystać z rzutnika?
 • Co robić, gdy rzutnik „nie współpracuje”?
 • Wykorzystanie rekwizytów w trakcie wystąpień publicznych:
 • Kiedy i jak używać flipcharta?
 • Jak używać wskaźnika laserowego?
 • Pomoce wizualne: gadżety, rekwizyty.

* Program ma charakter ramowy i stworzony został w oparciu o zestaw uniwersalnych kompetencji. Szczegółowy program szkolenia przygotowywany jest dla każdego Klineta osobno na podstawie trzyetapowego procesu analizy potrzeb. Gwarantujemy perfekcyjne dopasowanie programu do specyficznych potrzeb Twojej firmy. 

Zapytaj o możliwość dofinansowania szkolenia ze środków publicznych i UE:

 • Na dofinansowaniach najbardziej skorzystać mogą małe i średnie przedsiębiorstwa, zarówno właściciele, jak i pracownicy.

 • W zależności od programu dofinansowań do szkoleń, mogą to być pracownicy zatrudnieni na etacie, a w przypadku wybranych programów również pracownicy zatrudnieni na umowy zlecenie i o dzieło.

 • Sprawdź, czy spełniasz kryteria dofinansowania – wypełnij Formularz dofinansowania.

Szkolenie prowadzi:

Jakub Janik Trener z tematu Wystąpienia publiczne i autoprezentacja na portalu wwwSzkoleniaSprzedazpl

Jakub Janik

Powie wszystko i o wszystkim, przekona nieprzekonanych. Doskonale panuje nad słowem mówionym i potrafi nauczyć innych jak to robić. Pomaga zaprzyjaźnić się z tremą, zarządzać stresem i zespołem ludzi, budować relacje. Poprowadzi proces rekrutacyjny i zbuduje od podstaw i zespół pracowników. Na swoim koncie ma tysiące godzin szkoleń zarówno dla pracowników sektora prywatnego jak i administracji publicznej.

Umiejętności:

 • Trener umiejętności psychospołecznych w Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości AHE w Łodzi. Prowadzi ćwiczenia oraz warsztaty z zakresu umiejętności miękkich.
 • Aktor telewizyjny (produkcje TVN, Polsat, TVP)
 • Aktor teatralny (teatr ALTER EGO, teatr awangardowy ARÀN)
 • Konferansjer (wydarzenia firmowe, koncerty, imprezy sportowe, konferencje)
 • Dziennikarz prasowy (Mazowiecki Goniec Lokalny, Słowo Podlasia, Gazeta
  Powiatowa)
 • Dziennikarz radiowy (Radio Fama, Radio TAK, Radio Kielce, Radio PLUS, Radio KIM)
 • Kierownik zespołów sprzedażowych
 • Audytor procesów rekrutacyjnych i doboru kard
 • Licencja KNF
 • Autor książek (Posłowie myśli, Listy do kobiet, Zapach kardamonu).

dodatkowe informacje na temat szkolenia

Czas trwania i terminy

 • Szkolenie trwa dwa lub trzy dni (rekomendowane 3 dni). Termin szkolenia jest ustalany indywidualnie z firmą zamawiającą.
 • Szkolenie może być przeprowadzone w dowolne dni tygodnia, także w weekend.
 • Miejsce szkolenia: dowolne.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone jest według nowoczesnej metodyki z użyciem następujących środków dydaktycznych: prezentacja multimedialna z materiałem ułożonym z uwzględnieniem cyklu Kolba, praktyczne ćwiczenia i warsztaty na realistycznych przykładach z życia firmy, ćwiczenia i warsztaty grupowe, inspirujące studia przypadków, żywa dyskusja moderowana.

Materiały szkoleniowe i certyfikat

 • W trakcie szkolenia Uczestnicy otrzymają materiały z opisem ćwiczeń oraz szczegółowy podręcznik z materiałem poruszanym w trakcie szkolenia.
 • Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub certyfikat, jeśli szkolenie zakończy się testem sprawdzającym (na życzenie firmy zamawiającej).

Trener prowadzący

Szkolenie przygotowane i prowadzone jest przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem branżowym oraz znakomitym warsztatem trenerskim. Dlatego w trakcie szkolenia możesz spodziewać się praktycznych rad oraz przykładów z prawdziwego życia.

Na szkoleniu najbardziej skorzystają pracownicy i menedżerowie dowolnej branży którzy:

Chcą wzmocnić swoje umiejętności wystąpień publicznych w biznesie

 • Menedżerowie i pracownicy firm dowolnej branży poznają narzędzia do prowadzenia wystąpień publicznych i skutecznych prezentacji biznesowych, co przyczyni się do lepszych wyników w obszarze komunikacji korporacyjnej.

Zamierzają zwiększyć skuteczność w przekazywaniu wiedzy

Na szkoleniu ogromnie skorzystają również nauczyciele, głównie akademiccy. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do efektywnego prezentowania wyników badań i prowadzenia wykładów, co przyczyni się do lepszego zrozumienia przekazywanej informacji.

Chcą odświeżyć wiedzę i umiejętności

 • Szkolenie stanowi świetne uzupełnienie wiedzy i umiejętności dla pracowników i menedżerów, którzy mają już pewne doświadczenie w wystąpieniach publicznych i prezentacjach, ale chcą odświeżyć swoją wiedzę.   

Chcą przekazać wiedzę i umiejętności dalej

Szkolenie zawiera najlepsze, sprawdzone praktyki i techniki dotyczące wystąpień publicznych. Dlatego z powodzeniem może być potraktowane jako szkolenie rozwojowe dla trenerów wewnętrznych.  

Osoby zainteresowane tym szkoleniem oglądały również:

L

DELEGOWANIE ZADAŃ I UPRAWNIEŃ ORAZ SKUTECZNE INSTRUOWANIE I MONITOROWANIE EFEKTÓW

 • W trakcie praktycznych warsztatów dowiesz się jak skutecznie przeprowadzić dwa kluczowe procesy zarządcze: delegowanie zadań i uprawnień oraz instruowania.
 • Nauczysz się, co należy robić w każdej z faz obu tych procesów.
 • Będziesz umieć unikać najczęściej spotykanych błędów w instruowaniu i delegowaniu.
 • Nauczysz się też jak prowadzić z pracownikiem rozmowy dotyczące komunikowania trudnych decyzji.
 • Opanujesz zasady skutecznego monitorowania wykonania powierzonych pracownikowi zadań.
L

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – METODYKI TRADYCYJNE (KASKADOWE)

 • Podejście projektowe to obok podejścia procesowego najpopularniejsza metoda planowania i realizacji złożonych zadań biznesowych.
 • W trakcie tego szkolenia szkolenia  poznasz sprawdzoną metodykę zarządzania projektem w małej i średniej firmie opartą na standardzie Project Management Institute (PMI).
 • Materiał został przygotowany w sposób maksymalnie praktyczny, z myślą o zastosowaniu w realnych sytuacjach biznesowych a nie o przygotowaniu uczestników do mechanicznego zdania egzaminu. 
L

EFEKTYWNA I PROFESJONALNA KOMUNIKACJA LIDERA

 • Coraz częściej dotychczasowe metody komunikacji i pracy zespołowej zawodzą. Kolejne pokolenia wchodzące na rynek pracy mają zupełnie inne cele wyobrażenia na temat idealnej firmy niż ich rodzice.
 • Szkolenie to ma wzmocnić umiejętności komunikacyjne liderów.
 • Dzięki temu zespoły będą sprawniej działać a pracownicy nie spoczną na laurach, lecz będą się rozwijać dzięki umiejętnej pracy menedżerów.
L

NEGOCJACJE HANDLOWE W PRAKTYCE

 • Program tego szkolenia to niezwykle udane połączenie praktycznych umiejętności negocjowania z najnowszą wiedzą z obszaru nauk behawioralnych.
 • Szkolenie prowadzi ekspert sprzedaży i negocjacji, dyrektor handlowych z dwudziestoletnim doświadczeniem w trzech branżach, dlatego możesz spodziewać się wybitnie praktycznych warsztatów.
L

SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW FMCG

 • Szkolenie przygotowane zostało przez praktyków sprzedaży FMCG, dlatego możesz spodziewać się mnóstwa przykładów z prawdziwego rynku.
 • W trakcie szkolenia szybko i skutecznie opanujesz cały proces sprzedażowy na rynku tradycyjnym w branży FMCG.
L

STORYTELLING W SPRZEDAŻY

 • W trakcie tego unikalnego szkolenia opanujesz praktyczne zastosowanie schematów i mechanizmów narracyjnych w procesie sprzedaży i social sellingu.
 • Poznasz najważniejsze zasady tworzenia dobrych historii na potrzeby prezentacji handlowej, negocjacji czy rozwiązywania trudnych sytuacji w kontaktach z klientem.

Jeszcze jedno:

Zapytaj o ofertę

Właścicielem portalu www.SzkoeniaSprzedaz.pl i administratorem danych osobowych jest firma Syntactive Wojciech Woźniak z siedzibą w Lublinie [20-531] ul. Fantastyczna 21 lok. 96. NIP 7122021716 | REGON 431025288

Polityka firmy Syntactive w zakresie ochrony danych osobowych

Adres

Biuro Handlowe Syntactive:
Budynek Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 lok. BS030, 20-262 Lublin

Telefon

(+48) 502-54-14-17