Zaznacz stronę

Opanuj chmurę i wprowadź pracę zespołu na następny poziom 

Praca online z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w chmurze

Obraz przedstawia ludzika kopiącego kulę ziemską i jest wizualizacją następującej idei: Wykorzystaj cały potencjał kryjący się w chmurze obliczeniowej Google lub Microsoft. Wejdź na następny poziom pracy zespołowej dzięki chmurze.

Wykorzystaj potencjał chmury

Wykorzystaj cały potencjał kryjący się w chmurze obliczeniowej Google lub Microsoft. Wejdź na następny poziom pracy zespołowej dzięki chmurze.

Obraz przedstawia ludzika z rozłożonymi rękami w geście tryumfu na tle chmury i jest wizualizacją następującej idei: Opanuj praktyczne zasady i metody efektywnej pracy zespołowej z wykorzystaniem chmury obliczeniowej.

naucz się efektywnej pracy w chmurze

Opanuj praktyczne zasady i metody efektywnej pracy zespołowej z wykorzystaniem chmury obliczeniowej.

Obraz przedstawia dłoń wybierającą z panelu narzędzie pracy w chmurze i jest wizualizacją następującej idei: Opanuj narzędzia do organizacji pracy w trybie projektowym, takie jak Trello i Planner oraz wirtualne tablice i repozytoria szablonów jak Miro czy Lucidsprak.

opanuj najbardziej użyteczne narzędzia chmurowe

Opanuj narzędzia do organizacji pracy w trybie projektowym, takie jak Trello i Planner oraz wirtualne tablice i repozytoria szablonów jak Miro czy Lucidsprak.

Obraz przedstawia ludzika stojącego na tle chmury obliczeniowej i jest wizualizacją następującej idei: Naucz się automatyzować rutynowe zadania i integrować różne narzędzia, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zwiększyć efektywność pracy. Dowiedz się jak optymalizować własną pracę z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

automatyzuj pracę dzięki chmurze

Naucz się automatyzować rutynowe zadania i integrować różne narzędzia, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zwiększyć efektywność pracy. Dowiedz się jak optymalizować własną pracę z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

To jeden z naszych bestellerów!

PRACA ONLINE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH W CHMURZE

N

Moduł 1: Wprowadzenie do pracy online i pracy z narzędziami w chmurze

 • Technologie, trendy i narzędzia pracy online i w chmurze.
 • Podstawy technologii cloud computing dla nie-informatyków.
 • Wybór odpowiednich narzędzi i platform: przegląd popularnych narzędzi w chmurze, takich jak Google Workspace i Microsoft 365.
 • Narzędzia do współpracy i komunikacji zdalnej w zespołach.
N

Moduł 2: Praca zespołowa w chmurze obliczeniowej

 • Zakładanie konta, konfiguracja podstawowych ustawień prywatności i bezpieczeństwa.
 • Zarządzanie plikami w chmurze: organizacja plików i folderów; zasady tworzenia hierarchii plików, przechowywanie i synchronizacja dokumentów w chmurze, współpraca nad dokumentami online, tworzenie i udostępnianie folderów oraz plików.
 • Narzędzia do organizacji i współpracy zespołowej w trybie projektowym (Trello, Planner).
 • Wirtualne tablice i repozytoria szablonów: Miro, Lucidsprak.
N

Moduł 3: Automatyzacja i optymalizacja pracy w chmurze

 • Automatyzacja zadań i pracy w chmurze – najważniejsze reguły i algorytmy.
 • Wykorzystanie narzędzi do automatyzacji rutynowych zadań i integracji różnych narzędzi.
 • Sztuczna inteligencja w automatyzacji zadań na przykładzie ChatGPT, Google Bard i Bing.
 • Przykłady i praktyczne zastosowania skryptów i integracji.
 • Krok dalej w automatyzacji: automatyzacja komunikacji z wykorzystaniem narzędzia DialogFlow.
N

Moduł 4: Zasady i metody efektywnej pracy zdalnej i hybrydowej z wykorzystaniem narzędzi chmurowych

 • Specyfika pracy zdalnej: najważniejsze różnice między pracą offline i online, optymalizacja pracy zdalnej i organizacja miejsca pracy, ergonomii pracy zdalnej, jak zachować zdrowy balans praca/życie prywatne w warunkach pracy zdalnej.
 • Różne typy spotkań zdalnych w zależności od celu: spotkanie informacyjne, spotkania służące podjęciu decyzji, spotkanie poświęcone omówieniu wyników, daily scrum – sprint poświęcony szybkiemu podsumowaniu postępów prac.
N

Moduł 5: Bezpieczeństwo pracy online i bezpieczeństwo danych w chmurze

 • Co to jest „odporność cybernetyczna” i jak każdy z nas może o nią zadbać: 10 przykazań cyber-bezpieczeństwa.
 • Najważniejsze zasady bezpieczeństwa, tworzenie silnych haseł i autoryzacja dwuskładnikowa.
 • Kontrola dostępu do danych i udostępnianie plików z uwzględnieniem zasad prywatności.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

​Zrozumienie specyfiki pracy online i w chmurze: uczestnicy zdobędą wiedzę na temat technologii i narzędzi pracy zdalnej i w chmurze oraz zrozumieją, jakie są korzyści wynikające z ich wykorzystania.

Opanowanie przez uczestników zasad efektywnej pracy zdalnej oraz strategii optymalizacji swojego miejsca pracy.

Opanowanie i przećwiczenie umiejętności prowadzenia różnych typów spotkań online w zależności od celu spotkania.  

Uczestniczy nauczą się też, na czym polega praca zespołowa w chmurze obliczeniowej. Nauczą się zakładać i konfigurować konta w chmurze, efektywnie zarządzać plikami oraz korzystać z narzędzi do organizacji pracy zespołowej.

Opanują zasady wykorzystanie narzędzi do organizacji pracy w trybie projektowym, takich jak Trello i Planner.

Dowiedzą się jak tworzyć i wykorzystać wirtualne tablice i repozytoria szablonów takie jak Jamboard, Miro i Lucidsprak.

Uczestnicy zdobędą umiejętność optymalizacji własnej pracy z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Nauczą się automatyzować rutynowe zadania i integrować różne narzędzia, co pozwoli im zaoszczędzić czas i zwiększyć efektywność pracy.

Opanują również zasady wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy (DialogFlow, ChatGPT, BARD, Bing), do automatyzacji i optymalizacji swoich zadań online.

Poznają zasady bezpieczeństwa pracy online. Zdobędą wiedzę na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa online, tworzenia silnych haseł i ochrony danych osobowych, co pomoże im chronić siebie i swoje organizacje przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Będą wiedzieć, jak chronić dane firmy, ponieważ poznają zasady i praktyczne wskazówki dotyczących ochrony danych osobowych i innych poufnych informacji.

Uwaga! Szkolenie prowadzone jest tylko w formule szkolenia zamkniętego dla firm. Program ma charakter ramowy i stworzony został w oparciu o zestaw uniwersalnych kompetencji niezbędnych do prowadzenia sprzedaży w mediach społecznościowych. Szczegółowy i dopasowany do potrzeb Twojej firmy program szkolenia przygotowywany będzie na podstawie trzyetapowego procesu analizy potrzeb. Gwarantujemy perfekcyjne dopasowanie programu do specyficznych potrzeb Twojej firmy. 

Polecamy również:

Content marketing – jak pozyskiwać klientów dzięki angażującym treściom

To jedno z nielicznych na rynku szkoleń uczących zasad twórczego i skutecznego marketingu treści (content marketingu) – od podstaw aż do poziomu samodzielnego specjalisty. 

W trakcie szkolenia poznasz zasady tworzenia strategii content-marketingowej dostosowanej do potrzeb firmy i jej klientów. 

Opanujesz zasady tworzenia strategii content-marketingowej dostosowanej do potrzeb firmy i jej klientów oraz poznasz najważniejsze reguły tworzenia interesujących i angażujących tekstów sprzedażowych.

Nauczysz się tworzyć opisy produktów i usług na potrzeby mediów społecznościowych oraz wykorzystywać Storytelling w tworzeniu contentu. 

Dowiesz się, jak wykorzystać takie techniki luka informacyjna czy dysonans poznawczy i potrzeba domknięcia. 

Opakujesz też praktyczne zastosowania najnowszych koncepcji ekonomii behawioralnej, psychologii społecznej, kognitywistyki i neuronauk do tworzenia treści, które sprzedają. 

Zaplanujesz strategię angażowanie w tworzenie contentu handlowców i innych pracowników mających codzienny kontakt z klientami.

Centent marketing nie jest tylko dla marketingowców, dlatego dowiesz się, w jaki sposób angażować w tworzenie contetu handlowców i innych pracowników mających codzienny kontakt z klientami.

Na szkoleniu najbardziej skorzystają:

N

Specjaliści i managerowie odpowiedzialni za pozyskiwanie klientów metodami inbound marketing i content marketing

N

Pracownicy i menedżerowie firm, gdzie głównym kanałem sprzedaży jest Internet

N

Początkujący i średniozaawansowani pracownicy digital marketingu

Logo funduszy europejskich i dofinansowania ze środków europejskich

Zarówno pojedyncze warsztaty jak i cały cykl warsztatów w ramach Akademia Sprzedaży Cyfrowej może być dofinansowany ze środków publicznych. Na dofinansowaniach mogą skorzystać najbardziej mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zarówno ich właściciele, jak i pracownicy. 

O nas:

Portal www.SzkolniaSprzedaz.pl należy do firmy informatyczno-doradczej Syntactive Wojciech Woźniak z siedzibą w Lublinie.

NIP 7122321716

Contact

kontakt@szkoleniasprzedaz.pl 

(+48) 502-541-417

Biuro Handlowe:
Budynek Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 lok. BS030, 20-262 Lublin